Rehtori, mitä Sinulle kuuluu juuri nyt?

08.11.2020

Olen opettaja. Seuraan paljon keskustelua opettajien jaksamisesta ja jaksamattomuudesta. Teen analyysia asiasta, koska olen opettaja. Olen myös coach, valmentaja. Intentioni on saada aikaan parempaa jaksamista, parempaa työelämää, parempaa huomista, parempaa johtamista, parempaa bisnestä. Olen aloittanut opettajista, koska olen edelleen opettaja. Haluan päästä juurisyiden lähteille. Mikä johtaa mihinkin, mistä kaikki on saanut alkunsa, mistä kuormitus lähti? Mikä on opettajan Core?


Olen itse elänyt läpi sen, kun työ on kuormittanut yli sallittujen rajojen. Olen kokenut nukkumattomuutta positiivisen stressin hakatessa takaraivooni. Olen kokenut samaa myös negatiivisesta stressistä. Molemmissa tapauksissa on kyse kehollisesti samasta asiasta. Stressistä. Stressi on kuormitusta. Keho ei erittele positiivista ja negatiivista stressiä toisistaan. Stressi on stressiä. Piste.


Tosissaan olemisen ammatti

Kuka kysyisi: "Mutta rehtori, mitä sinulle kuuluu juuri nyt?" Minä kysyn. Rehtori, mitä sinulle kuuluu juuri nyt? Kaikki tuntemani rehtorit, siis jokainen tuntemani rehtori, on tosissaan. He ovat tosissaan olemisen ammattilaisia. Tiedän, mistä puhun. Olen toiminut apulaisrehtorina pian kymmenen vuotta ja seurannut lähietäisyydeltä, että rehtori on tosissaan. Se on itsensä likoon laittamista alituisessa ristipaineessa. Ylhäältä tulee vaatimuksia, joita rehtori kuuliaisesti vie johtamaansa työyhteisöön. Rehtori usein jo etukäteen tietää, että tämä ei nyt miellytä varmasti. Hän tekee työn silti, koska se on johtamista.

Rehtori, kuten kaikki muutkin johtavassa asemassa olevat, kamppailevat saman, lähes päivittäisen, asian kanssa: Miten johtaa ihmisten asennetta, ajattelua ja motivaatiota tilanteessa, jossa ihmiset joutuvat jatkuvasti omaksumaan uusia toimintatapoja, oppimaan uusia järjestelmiä, mukautumaan uuteen systeemiin, luomaan itsensä uudelleen ja olemaan muutenkin luovia, yhä uudelleen ja uudelleen? Rehtoreiden onni on, että opettajat ovat luovaa porukkaa. Opettajat ovat myös vaativia. He vaativat itseltään ja oppilailtaan. He vaativat myös rehtorilta. Ei ole ollenkaan helppo olla rehtori. Mutta on erityisen onnellista, että kaikissa oppilaitoksissa on rehtori, laivan kapteeni. Muuten elämä koulussa olisi varsinainen villilänsi.


Rehtorin Core

Miten rehtori selviää vaikeissa tilanteissa? Vaikeita tilanteita on rehtorin elämässä ratkaistavana lähes päivittäin. On oltava uskoa omiin kykyihin, optimistista asennetta tulevaisuutta kohtaan ja sen levittämistä uskottavasti opetushenkilökuntaan, tärkeimpään voimavaraan, joka rehtoreilla koulussa on. Silloinkin, kun rahat ovat tiukassa ja pitää kiristää entisestään kukkaron nyörejä. Koulumaailmassa tämä on arkipäivää. Vaaditaan siis sinnikyyttä jatkaa silloinkin, kun tilanne on vaikea.

Kaikki tuntemani rehtorit ovat TOSI hyviä tyyppejä. Psykologisen pääoman isä, Fred Luthans, kutsuu psykologisen pääoman mallia HEROksi. Psykologinen pääoma Fred Luthansin mukaan koostuu neljästä osa-alueesta, joita ovat Hope (Toivo), Optimism (Optimismi), Reciliency (Sinnikkyys) ja Efficacy (Itseluottamus). TOSI hyviä tyyppejä tarvitaan, jotta organisaatiot menestyvät. Tarvitaan TOSI hyviä rehtoreita, jotta koulu organisaationa menestyy ja voi hyvin. Rehtoreiden psykologista pääomaa kannattaa olla kehittämässä. Sillä sitä rehtori tarvitsee eniten. Se on rehtoreiden Core.

Parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää.
- Esa Saarinen

Olen ihmetellyt, että kovin vähän puhutaan rehtoreiden valmentamisesta. He ovat johtajia ja johtajat tarvitsevat valmennusta, valmentajaa, sparraajaa, ajattelukumppanuutta. Filosofi Esa Saarinen sanoo: "Parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää." Parempi ajattelu syntyy vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Ajatusten peilaaminen on tärkeää. Silloin kehittyy. Kaikilla johtajilla olisi hyvä olla oma valmentaja, suuressa maailmassa tämä on jo arkipäivää. Kaikilla rehtoreilla olisi hyvä olla valmentaja. Tiedän, että osalla on. Osalla on siksi, että he ovat itse valmentajan itselleen hommanneet. Tämä saisi olla silti rehtoreiden työsuhde-etu. Psykologinen pääoma ei tule kenellekään syntymälahjana. Psykologisen pääoman elementtejä voi ja kannattaa harjoittaa.


Jos olet rehtori, nosta tämä asia puheeksi seuraavassa rehtorikokouksessa esimiehesi ja kollegoidesi kanssa. Ole rohkea ja välitä. Välitä itsestäsi ja kollegoistasi, välitä työn tekemisen imustasi, intohimostasi, mikä kerran sai sinut valitsemaan tosissaan olemisen ammatin. Sinä olet erityinen. Jaksa välittää. Ota puheeksi ja puhu, koska rehtorit ovat vaikuttajia. Arkielämän tosiasiallisia vaikuttajia tositilanteissa.


Tämä on tosi.